Moduli 4 i 5 HUB za digitalnu sigurnost

Mladi bh. monitori uspješno su završili MODULE 4 i 5 Akademije Hub za digitalnu sigurnost

Teme koje su obradili sa stručnjacima bile su:

  • Upotreba Metricom alata za praćenje sadržaja na društvenim mrežama
  • Digitalna sigurnost kroz praktični rad
  • Kako identifikovati botove, trolove i trendove

"Pričanje o aktuelnim temama, razmjena iskustava i slobodno iznošenje mišljenje, samo su neke od odlika današnjih modula.", istakao je Namik Jamak, monitor.

Projekat finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.